pst.co.th

PSTC ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ
Leader in Power Supply Solution and Renewable Energy

PSTC


Power Supply & Monitoring Solution

PSTC


Biomass & Biogas Power Plant

PSTC


Waste to Energy Power Plant

Update News


Update Clippings


ณ ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจำนวน 12 โครงการได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 7 โครงการ, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในรูปแบบความร้อนจำนวน 1 โครงการ, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพจำนวน 2 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
6. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
7. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
8. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ จังหวัดสุรินทร์
9. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ "อรัญ เพาเวอร์ 2" ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
​10. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ "สระยายโสม" ขนาดกำลังการผลิต 4.6 เมกะวัตต์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
​11. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์สหกรณ์) ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ จังหวัดสมุทรสงคราม
12. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์สหกรณ์) ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ จังหวัดสระแก้ว

 

Renewable Energy