นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2563  ไตรมาสที่ 3
ปี 2562  สรุปงบการเงิน
ปี 2561  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2562
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมุลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...
PSTC เริงร่าปีหนูทองปักธงรายได้ทะลุ 20% ทยอยรับรู้ backlog ในมือมูลค่ากว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST