ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบไฟฟ้าจากกังหันลม ขนาด 25kW สำหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

 ระบบไฟฟ้าจากกังหันลม ขนาด 25kW สำหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

ชื่อลูกค้า    
กองทัพอากาศ

ชื่อโครงการ    
ระบบไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 25 kW สำหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

รายละเอียดอุปกรณ์ที่เสนอ

กังหันลมขนาด 5 kW จำนวน 5 ต้น

รายละเอียดโครงการ

 กังหันลมขนาด 5 kW จะนวน 5 ต้น เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มสเถียรภาพของระบบไฟฟ้าเดิมให้มีสเถียรภาพมากยิ่งขึ้น