นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงิน/MD&A ดูทั้งหมด

56-1 One Report

ดูทั้งหมดปี 2566  สรุปงบการเงิน
ปี 2565  สรุปงบการเงิน
ปี 2564  สรุปงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1One Report)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : แบบคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC พุ่งทะยาน เฉียด 7% อ่านเพิ่ม...
เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST