นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงิน/MD&A ดูทั้งหมด

56-1 One Report

ดูทั้งหมดปี 2566  ไตรมาสที่ 3
ปี 2565  สรุปงบการเงิน
ปี 2564  สรุปงบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : แบบคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหาร
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC พุ่งทะยาน เฉียด 7% อ่านเพิ่ม...
เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST