ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC นำคณะผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศอย่างครบวงจร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น/นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ อรัญ เพาเวอร์ ที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยระหว่างการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ของบริษัท และคณะผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ได้ร่วมรับประทานอาหารกันที่อำเภอสามชุก ก่อนเดินทางไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ อรัญ เพาเวอร์ ในช่วงบ่าย  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ รวมถึงการเดินเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ่อหมักแก๊ส, อาคารควบคุม, อาคารเครื่องจักร และห้อง Lab เป็นต้น