ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PST จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของการก่อตั้งบริษัท

 PST จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของการก่อตั้งบริษัท

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คุณภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท และ คุณพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของการก่อตั้งบริษัท โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินงานของบริษัทและพนักงาน ณ ห้องรับรอง อาคารพีเอสที บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)