ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC นำตัวแทนชุมชน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศอย่างครบวงจร ได้ให้การต้อนรับตัวแทนชุมชน  เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ อรัญ เพาเวอร์ ที่ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าร่วมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ตัวแทนชุมชน  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ  รวมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าชีวภาพ

ทั้งนี้  ทางโรงไฟฟ้าได้มอบน้ำมักชีวภาพให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปทดลองใช้กับพืชผลการการเกษตร  และก่อนเดินทางกลับคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ของบริษัท และตัวแทนชุมชน  ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน