ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

สัมมนารวมพลคน "ทันหุ้น"

 

คุณพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ให้เป็นวิทยากร ในการสัมนารวมพลคนทันหุ้น

หัวข้อเรื่อง "ผ่าความจริง หุ้นร้อน"  และ "เปิดรายชื่อหุ้นทำเงินQ2" วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมมหิศร

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่