ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

แถลงข่าวการจัดงาน "mai FORUM 2017 "

 

คุณพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน mai FORUM มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ  หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย