ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยการร่วมลงทุนกับ Ninh Thuan Gelex Energy Company Limited ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่ม Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (GELEX) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 มีมติให้ บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่จังหวัด นิญถ่วน ประเทศเวียดนาม