ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2

 

         เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("PSTC") นำโดยนายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 กองทัพอากาศ ณ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าว PSTC เป็นคนรับสรา้งโรงงาน และใช้งานจริง เพื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง โครงการต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย 

       โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ซึ่งกองทัพอากาศได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งออกแบบระบบ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายในกองบิน 2 และใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการขยะ ซึ่งกำลังแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี และสวีเดน โดยอาศัยกระบวนการหมักย่อยสลายทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งไปที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 กิโลวัตต์ นำไปใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่กองบิน 2 ซึ่งหากเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของกองบิน 2 ได้ประมาณ 180,000 บาทต่อเดือน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับข้าราชการและครอบครัวของกองบิน 2 ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ถือเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย