ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

กฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพจัดงาน 

กฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ยอดจำนวนเงินถวายพระราชกุศล  2,391,600 บาท