ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โซล่าร์ ภาคประชาชน

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภท บ้านออยู่อาศัย พ.ศ. 2562