ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา โดยที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ  พร้อมกันนี้ นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน