ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าสระยายโสม  จ.สุพรรณบุรี โดยที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ  พร้อมกันนี้ นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน