ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดทำตู้ MELB Box : Make Every Life Better

 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดทำตู้ MELB Box : Make Every Life Better เพื่อให้บริการสเปรย์แอลกอฮอล์ระบบอัตโนมัติ และแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ฟรี ด้วยวิธีสแกน QR Code ณ จัตุรัสจามจุรี บริเวณทางลงรถไฟฟ้า MRT  เพื่อให้กับบริการกับประชาชนทั่วไป