ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

LNG คืออะไร ?

 

LNG (Liquefied Natural Gas) 

คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพให้อยู่ในรูปของเหลว เพื่อประโยชน์ในการขนส่งในระยะทางไกล LNG เป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งมี “ก๊าซมีเทน” เป็นหลัก จะถูกนำมาแยกสิ่งปลอมปนและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกำมะถัน จากนั้นลดอุณหภูมิลงมาที่ -160 องศาเซลเซียส ก๊าซฯ จะเปลี่ยนสถานะจากเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศและมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าจากสถานะก๊าซ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในยานพาหนะและให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณลักษณะของ LNG 

LNG เป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยตัวขึ้นในอากาศ โอกาสในการลุกไหม้จากการรั่วไหลเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องมีปริมาณก๊าซฯ ในอากาศระหว่าง 5-15% อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดและมีประกายไฟเกิดขึ้นเท่านั้น ก๊าซ LNG มีค่าความร้อนที่สูงถึง 52,000 BTU/Kg. จึงนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ยานยนต์ ให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะ

– สันดาปสมบูรณ์ได้ง่าย ไม่ตกค้างไม่สะสมในน้ำหรือดิน
– มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงอื่น ๆ
– ไม่มีพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพราะแยกสิ่งปลอมปนต่าง ๆ ออกก่อนการแปรสถานะเป็นของเหลว
– ไร้กลิ่น ไร้สี
– เบากว่าอากาศ
– ติดไฟยากกว่า
– เก็บในรูปของเหลว (-160 ํC)
– สถานะเป็นของเหลวแต่หากรั่วไหล จะระเหยกลายเป็นก๊าซได้อย่างรวดเร็ว