ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PST และ กันหา โซล่าพาวเวอร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กที่ จ.อุดรธานี

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ให้แก่โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ให้แก่โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม และโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา จังหวัดอุดรธานี