ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC ส่งดาวเด่นมาแรง “ขนส่งน้ำมันทางท่อ” ช่วยโลก-รักษ์สิ่งแวดล้อม หนุนเติบโตยั่งยืน

 

PSTC ส่งดาวเด่นมาแรง “ขนส่งน้ำมันทางท่อ” ช่วยโลก-รักษ์สิ่งแวดล้อม หนุนเติบโตยั่งยืน

              PSTC มั่นใจธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ เป็นดาวเด่น ช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนุนธุรกิจคาร์บอนต่ำ สร้างการเติบโตยั่งยืน เตรียม COD พร้อมรับรู้รายได้ทันทีภายในปีนี้

สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2566 มั่นใจว่าจะเป็นปีที่บริษัทฯจะมีการเติบโตดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยให้ความสำคัญใน  กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TPN) โดยคาดว่าจะ COD และรับรู้รายได้ในปีนี้ ถือว่าเป็นการลงทุนที่เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (Recurring Income) มีผลการดำเนินงานที่เติบโตมั่นคง และยังเป็นดาวเด่นของธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนนโยบาย ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต  2.ธุรกิจโรงไฟฟ้า เน้นไปที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งขยายทำโซล่ารูฟท็อปให้ภาคเอกชน มีการจำหน่ายขายไฟ ในรูปแบบของ Private PPA  3. ธุรกิจก่อสร้าง (EPC) ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน นอกจาก backlog เดิมที่มีในมือยังเตรียมตัวเข้าประมูลโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการในปีนี้ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและ  4. ธุรกิจจำหน่าย LNG เจาะกลุ่มไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีลักษณะสัญญาระยะยาว 5- 10 ปี

ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท PSTC และ EGCO ที่เสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในช่วงทดลองระบบการขนส่งทางท่อ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส2/2566 โดยคลังน้ำมันดังกล่าวจะเป็นคลังน้ำมันแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ความจุถังรวม 157 ล้านลิตร และมีท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมต่อสถานีคลังน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังน้ำมันที่ขอนแก่นระยะทาง 342 กิโลเมตร ผ่าน 55 ตำบล 18 อำเภอ 5 จังหวัด ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ช่วยรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันของประเทศ ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งน้ำมันด้วยรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ในภาคธุรกิจที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันและในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเปรียบเทียบได้กับการปลูกป่ามากถึง 67,000 ไร่

นอกจากนี้ คาร์บอนเครดิตจะเป็นของผู้มาใช้บริการท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ OR, CHEVRON, ESSO SHELL, THAIOIL, BANGCHAK, IRPC และ PTG