ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

พีเอสทีซี กรุ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

 

พีเอสทีซี กรุ๊ป ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
โดยการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2565
ณ สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสทีซี
 
วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท PSTC และบริษัทย่อยในเครือ  ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565  
โดยกิจกรรมเริ่มด้วย การสรงน้ำพระ แสดงความเคารพและ เป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่าน
จากนั้นเป็นกิจกรรม รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ที่จัดให้พนักงานทุกท่านได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และได้รับพรจากผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย นับเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานได้ใกล้ชิดและมีช่วงเวลาดีๆร่วมกัน