ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

PSTC รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

                PSTC รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ระบุถึงความคืบหน้าโปรเจคงานก่อสร้างโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีคลังเก็บน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังเก็บน้ำมันที่ขอนแก่น รวมระยะทาง 342 กิโลเมตร มูลค่าโครงการกว่า 9,800 ล้านบาท ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)      

         สำหรับโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีคลังเก็บน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังเก็บน้ำมันที่ขอนแก่นนี้ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่น้อยกว่า 5,200 ล้านลิตรต่อปี ข้อดีคือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง ลดอุบัติเหตุ และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ แถมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซส์ ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอนต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกป่ามากถึง 67,000 ไร่ ซึ่งคาร์บอนเครดิตจะเป็นของผู้มาใช้บริการท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศอีกด้วย            

           งานนี้นอกจากเป็นประโยชน์ทางธุรกิจแล้วยังได้ช่วยโลกอีกหนึ่งช่องทาง โดยระยะเวลาการเปิดใช้บริการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเร็วๆนี้อีกครั้ง