ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

          จากความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาและดูแลสถานีค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ บิ๊กแก๊ส ได้ดำเนินธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือสถานี NGV ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยเลือกทำเลที่ตั้งสถานีให้อยู่บนถนนที่เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม รวมทั้งตั้งอยู่บนเขตแนวท่อขนส่งก๊าซทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา ปัจจุบันได้เปิดสถานีนำร่องไปแล้ว 2 สถานี และจะมีเป้าหมายที่จะขยายสถานีต่อไปอีกทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการและการเติบโตของผู้ใช้ NGV ในอนาคต

             

                     JN สาขาแก่งคอย จ.สระบุรี                                                          JN สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น