ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน

               ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งและควบคุมโดยทีมวิศวกรที่มีใบอนุญาต ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

 

               

งานรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ                 งานวิศวกรรมพลังงาน                      งานปฏิบัติการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ                                                                                                                                                                       สำหรับยานยนต์