ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.ยี่สาร อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
พื้นที่โครงการ  52 ไร่ 69 ตารางวา
ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกกะวัตต์
เทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin film)
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 12 มกราคม 2560
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT 5.66 บาท/25 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค