ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.สร้างคอม อ. สร้างคอม จ.อุดรธานี

 

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด
พื้นที่โครงการ 50 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 2 เมกกะวัตต์
เทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin film)
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 15 สิงหาคม 2554
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า Adder 8.00 บาท/10 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค