ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.แหลมใหญ่ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท โซล่าร์โกกรีน จำกัด
พื้นที่โครงการ 6,500 ตารางเมตร
ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ (ติดตั้งบนหลังคา)
เทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Poly crystalline)
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 8 พฤษภาคม 2557
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า  FiT 6.16 บาท/25 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค