นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงิน/MD&A

ประจำปี ประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
  ปี 2567
  ปี 2566
  ปี 2565
  ปี 2564


MD&A

ประจำปี ประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
  ปี 2567
  ปี 2566
  ปี 2565
  ปี 2564
  ปี 2563
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559