นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

Company Snapshot

 

  

 

เอกสาร                    ดาวน์โหลด

Company Snapshot Q2/2564

Company Snapshot Q1/2564

Company Snapshot YR/2563

Company Snapshot Q3/2563

Company Snapshot Q2/2563

Company Snapshot Q1/2563

Company Snapshot YR/2562

Company Snapshot Q3/2562

Company Snapshot Q2/2562

Company Snapshot Q1/2562

Company Snapshot YR/2561

Company Snapshot Q3/2561

Company Snapshot Q2/2561

Company Snapshot Q1/2561

Company Snapshot YR/2560

Company Snapshot Q3/2560

Company Snapshot Q2/2560

Company Snapshot Q1/2560 

Company Snapshot YR/2559 

Company Snapshot Q3/2559

Company Snapshot Q2/2559

Company Snapshot Q1/2559