นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel : 02-5269999
Fax : 02-4086235
E-mail : ir@pst.co.th