นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ภาพวีดีโอบริษัท

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 19 กันยายน 2562 ส่วนที่ 3

 

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 19 กันยายน 2562 ส่วนที่ 2

 

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 19 กันยายน 2562 ส่วนที่ 1

 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 26 เมษายน 2562 ส่วนที่ 2