นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562